1. Üldtingimused
  1. Müügitingimused kehtivad www.langemaa.ee e-poest ostja (edaspidi Ostja) ja Langemaa OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste (edaspidi Kaup) ostmisel.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.langemaa.ee e-poest Kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijatele tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
  3. Veebipood jätab endale õiguse teha käesolevates tingimustes muudatusi, mida kajastatakse e-poes aadressil www.langemaa.ee.
 2. Hinnainfo
  1. Kõik e-poes www.langemaa.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
  2. Kauba saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud kohaletoimetamise viisi juures.
  3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipoe  vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  4. E-pood www.langemaa.ee jätab endale õiguse teha müügihindades ning müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.langemaa.ee.
 3. Tellimuse vormistamine
  1. Lisage soovitud Kaup ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.
  2. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv Kauba kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
  3. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud Kauba kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  4. E-poes www.langemaa.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
 4. Makseviisid Tehingud arveldatakse eurodes ning ka klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes. Tasuda on võimalik kasutades Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Luminor, Coop Pank, Citadele, Revolut pangalinke. Krediitkaartidest on võimalik kasutada Visa ja Mastercard kaarte või Google Pay ja Apple Pay makselahendusi. Makseviise pakub Montonio Finance OÜ.
 5. Müügilepingu jõustumine
  1. Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Ostjale üle olemasoleva või tema poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest 100% ulatuses ettemaksu ning võtma Kauba vastu.
  2. Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
 6. Kohaletoimetamine
  1. Tarne kuni 5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.
  2. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Veebipoe logistikapartneritele.
  3. E-poe www.langemaa.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad, arvestades tööpäevi tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
  4. Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  5. Veebipood ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.
 7. Tagastamisõigus
  1. Pärast Kauba kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kehti ja tagastada ei saa Kaupa, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi, samuti ei laiene lepingust taganemise ja Kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.
  2. Kauba tagastamise eelduseks on täiesti kasutamata Kaup, mis on kahjustamata, originaalpakendis ja edasimüügiks sobiv, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid.
  3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemiseavaldus, mille vormi leiab kodulehel www.langemaa.ee, ning saata see aadressile kaija@langemaa.ee hiljemalt 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest. Ostja kohustub Kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul.
  4. Veebipood tagastab Ostjale lepingu alusel saadud tasud pärast taganemisavalduse saamist ja tingimusel, et Veebipood on Kauba p-s 6.2 märgitud seisukorras kätte saanud, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Kauba tagastamise kulud, sh postikulu, tasub Klient.
  5. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.
  6. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt Kaup tagasi, kui Kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Kauba turuhinna.
 8. Vääramatu jõud
  1. Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahju või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.
 9. Isikuandmete töötlemine
  1. Ostja annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega Veebipoele õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (sh nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress, pangarekvisiidid) lepingu täitmiseks, Ostjaga ühenduse võtmiseks ning kliendisuhte haldamiseks, Ostjate päringutele vastamiseks, müügistatistika koostamiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, samuti annab Ostja õiguse edastamaks isikuandmed logistikapartnerile Kauba kohaletoimetamiseks. Veebipoel on õigus kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi ning e-posti aadressi Ostjaga suhtlemiseks seoses tellimuse täitmisega (sh Kauba kohaletoimetamiseks ning Ostja ees võetud kohustuste täitmiseks), reklaami ja uudiskirjade ning kampaaniateavituste edastamiseks Ostjale.
  2. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.kotid.langemaa.ee.
  3. Ostja isikuandmete kogumine võib toimuda kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  kodulehel www.langemaa.ee; kodulehe kasutamisel Ostja kontoinfost või küpsiste kaudu; ostu või tellimuse sooritamisel e-poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel.
  4. Kliendi isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele. Veebipood rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Veebipoel on õigus jagada Ostja isikuandmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kes Veebipoe nimel haldavad Veebipoe IT-süsteeme, kes teostavad Veebipoe makselahendusi, tegelevad logistikaga ja pakuvad Veebipoele muid olulisi teenuseid.
  5. Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
  6. Parima teenuse tagamiseks kasutab käesolev veebileht küpsiseid. Küpsis on internetikasutaja kõvakettale salvestatud väga väike tekstifail. Selle koostab veebilehe server – veebilehte opereeriv arvuti. Küpsises sisalduva teabe määrab server ja server kasutab seda iga kord, kui kasutaja lehekülge külastab. Enamik veebilehitsejaid nõustub küpsistega automaatselt, kuid Te ei pea nende vastuvõtmisega nõustuma. Küpsiste kasutamisest saab keelduda, määrates veebilehitsejas vastavad seadistused, kuid sel juhul tuleb arvestada, et veebilehe kõiki funktsioone ei ole võimalik täies ulatuses kasutada. Täpsema juhise leiate oma veebibrauseri kasutusjuhendist. Meie teenuste kasutamisel eeldame, et nõustute küpsiste kasutamisega, mis salvestavad Teie seaded ja ostude statistika.
  7. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Veebipoel ligipääs.
  8. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Kauba kohaletoimetamiseks. Vastav nõue palume esitada e-postile kaija@langemaa.ee digitaalselt allkirjastatud vormis.
  9. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil kaija@langemaa.ee. Ostjal on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 10. Pretensioonide esitamise kord
  1. Veebipood vastutab Ostjale müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates Kauba üleandmisest Ostjale.
  2. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup.
  3. Kui e-poest ostetud Kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega Kauba. Kauba asendamise osas lepivad Veebipood ja Ostja omavahel kokku. Kui Kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Ostjale müügilepingu alusel saadud tasu.
  4. Veebipood ei vastuta Ostja süül Kaubal tekkinud puuduste eest, sh mis on tekkinud Kauba mittenõuetekohase hoiustamise, mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena või on tekkinud Ostja muu tegevuse tulemusena, nt Kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba üleandmist Ostjale.
  5. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul alates Kauba nõuetele mittevastavuse avastamisest Veebipoe poole aadressil kaija@langemaa.ee, esitades puuduse kirjeldus ja arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti. Ilma arvet esitamata võib Veebipood pretensiooni jätta lahendamata.
  6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  7. Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.
 

KOHALETOIMETAMINE

Langemaa OÜ postitab kaupa kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja ka teistesse riikidesse vastavalt kokkuleppele kliendiga.
 • Omniva pakiautomaat – pakiautomaati tellimise eeliseks on head asukohad, pikad lahtiolekuajad ning järjekordade puudumine. Omnivaga tellides tuleb paki saabumisel pakiautomaati Teie mobiiltelefonile SMS-teade, milles on pakiautomaadi asukoht ning uksekood.
 • Itella SmartPOST pakiautomaat –  pakiautomaati tellimise eeliseks on head asukohad, pikad lahtiolekuajad ning järjekordade puudumine. SmartPOSTiga tellides tuleb paki saabumisel pakiautomaati Teie mobiiltelefonile SMS-teade, milles on pakiautomaadi asukoht ning uksekood.
 • OSC kulleri teenus – kulleri abiga saab mugavalt toimetada kaupa täpselt sinna kuhu vaja. Peale tellimuse vormistamist OSC kuller toimetab selle kohale, uksest-ukseni, otsja poolt valitud aadressile, millele eelneb ka teavitussõnum (võimalik on ka tarne aadressi ja aega muuta).
 • Tulen ise järele, lepin aja eelnevalt kokku – antud valiku korral toodetele transpordikulu ei lisandu, vaid Tellimuse saab kätte meie laost Luigel, aadressil Luige Keskus, Männi tn., Kiili vald, Harjumaa 75404, tööpäevadel kella 10-15.00 ni. Palume aja enne tulekut kokku leppida margus@langemaa.ee või telefonil +372 5022 854.

Tolli- ja impordimaksud

Kauba saatmisel mitte Euroopa Liidu riikidesse võivad lisanduda mitmesugused tolli- ja impordimaksud, mis tuleb tasuda paki sihtriiki saabumisel. Need maksud tasub paki kätte saaja. Kuna maksu- ja tollipoliitika võib eri riikides suuresti varieeruda, siis soovitame Teil täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda kohaliku tolli- või maksuameti esinduse poole. Tellimused täidetakse ning postitatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist ja ettemaksu laekumist. Toote kohalejõudmine sõltub postiteenistustest. Pühade ja allahindluste perioodil võib postitamine võtta pisut kauem kui tavaliselt, mistõttu jagame kliendile sellekohast infot ja täname mõistmise eest ette.